FAQ / Job via Netværk #2

Job via Netværk #2

Vi bygger dit netværk og ser på netværkssamtaler

Spm.:
Kære Henrik Skaanderup. 
Jeg er velsignet med et godt og stort netværk af personer, som alle har tilsvarende stor berøringsflade og egne netværk. Siden jeg blev ledig for 3 måneder siden, har jeg holdt dem løbende underrettet om min situation og hvad jeg måtte være på udkig efter. Men modsat det, som du påstår i dine blogs mv., så har det indtil videre ikke givet noget nævneværdigt?

Svar:
Jeg kan kun gætte mig til, hvorfor det ikke rigtig virker – endnu. Jeg er selv i netværk med en række mennesker – også med store netværk – men mange af dem kender mig mest som netværkskollega, kammerat og ven. De har meget lidt viden om, hvad jeg reelt kan arbejdsmæssigt og professionelt. Det vil sige, at hvis jeg i morgen meldte ud, at jeg nu søgte dette eller hint job, så ville de fleste ikke kunne være mine ambassadører og ”øjne og ører”. De kender simpelthen mit CV og min professionelle løbebane for dårligt. Måske er dine netværksbekendtskaber ikke klædt godt nok på til at kunne være dine hjælpere – og måske har du ikke målrettet nok og forpligtende nok – fået sat dem i gang med at ”snuse jobtilbud” op til dig. Kan det være en forklaring? 

Spm.:
Hej.
Jeg er startet ud med netværkssamtaler og det går godt med at få dem, men jeg er helt færdig bagefter og føler hver gang, at jeg er til besvær. Jeg skal være helt oppe på dubberne for at sælge mig selv og få bare en enkelt ny kontakt med hjem fra hvert møde. Det slider på mig!?

Svar:
Det er hårdt at være udadvendt og at skulle skaffe sig netværkssamtaler – men selve møderne skulle gerne være givende og inspirerende – og ikke kun drænende, som jeg næsten kan læse mig til, at de er for dig. Er det jævnbyrdige, ligeværdige samtalepartnere, som du får møder med? Eller er det i virkeligheden dine potentielle chefer, som du forsøger at få i tale og få et netværksmøde med?

I dit generelle netværksarbejde, hvor du søger information om virksomheder og brancher, hvor du gerne vil have dit næste job; skal du søge efter samtaler i øjenhøjde, hvor du fra start af føler dig tilpas og hvor dit selvværd er intakt gennem hele snakken.

Hvis du mødes med personer, som du matcher og føler dig jævnbyrdig med – enten erfaringsmæssigt, aldersmæssigt, niveaumæssigt – så er de ikke mere så drænende og hårde. Så får du både den gode snak og den information og relationsopbygning, som du ønsker. Vent med de mulige chefer, indtil der er et reelt job at gå efter, så bliver det en ansættelsessamtale – som godt kan være hårde at komme igennem – men så har det et formål: at få jobbet!

Spm.:
Til Henrik E. Skaanderup. 
Jeg var blandt dine ”kursister” forrige fredag i København og har efterfølgende kastet mig ud i at opliste mine netværkskontakter. Det er blevet en ganske pæn liste og jeg har så plottet dem ind på din skydeskive. Jeg er selv overrasket over resultatet. Der ingen i den inderste cirkel, ingen som fuldt ud kender mit CV. Nu ved jeg, hvor min første indsats skal lægges. Hvor kan jeg i øvrigt finde og downloade din skydeskive?

Svar:
Du er ikke den første, som pludselig indser, at relationerne er der – der er måske mange; men at de ikke er klædt ordentlig på til at kunne hjælpe dig aktivt og målrettet. Så ja det lyder som om, at det er en god prioritering at bringe en del af de rette ind i inderste cirkel dvs. klæde dig rigtig på til at være dine ”øjne og øre”.

Skydeskiven eller Netværksskydeskiven © som jeg har kaldt den, er endnu ikke til download. Når min næste bog ”Job via Nwetværk” udkommer – jeg skal nok sende dig en mail – så er den del af bogen og vil kunne downloades på bogens hjemmeside.

Spm.:
Helt ærlig. Vi kan da ikke alle sammen rende rundt og holde ”netværksmøder” med gud og hver mand. Hvordan skal vi så få tid til at arbejde?

Svar:
Nej, der har du ret. Vi holder dem, med dem vi kender og gerne vil gøre en (netværks)tjeneste og vi holder med dem, som vores netværk spørger, om vi ikke vil mødes med. Alle andre får et pænt nej – også selv om det kunne være interessant at møde dem. Der er bare ikke tid – for så kunne vi ikke passe vores arbejde. Så du har ret, et langt stykke hen ad vejen.

 
Henrik Enegaard Skaanderup  | henrik-skaanderup@mail.dk