FAQ / Job via Netværk #6

Job via Netværk #6

Når en konkret jobmulighed dukker op

Spm.:
Hej Henrik. 
Hvor lang tid går der egentlig, før jeg får et job vi netværk? Jeg har været i gang sideløbende med mit nuværende arbejde i flere måneder og jeg synes ikke rigtig at der sker noget.

Svar:
Godt spørgsmål. Du skriver ikke, om det er én eller fem samtaler, som du har ved siden af dit normale arbejde om ugen, jeg kan kun ud fra din signatur se, at du er i medicinalbranchen.

Hvis det kun er sporadisk, at du han have netværkssamtaler – du skal vel også gå lidt stille med dørene – så tager det nok nogen tid. Også selvom jeg formoder, at der netop i din branche er rimelig godt med stillinger og løbende kommer muligheder.

Der er selvfølgelig direkte proportionalitet imellem dit netværksarbejde og de øjne og ører, som du får aktiveret i markedet; så du må bare blive ved. Og så er du jo privilegeret, at du søger og er i job, så det skal nok komme.

Spm.:
Hej.
Jeg har udarbejdet mit eget 
jobsøgningskompas, som siger præcist, hvad jeg gerne vil i mit næste job. Men trods det, at der løbende kommer muligheder, så er der ingen, som passer perfekt. Hvornår skal jeg slå til?

Svar:
Hvis dit kompas er meget præcist eller sagt på en anden måde, at du er superkrævende og derfor fordrer meget – måske for meget – af det næste job. Så kan det godt blive svært.

Ethvert jobsøgningskompas skal passe ind i en virkelighed og du bliver nødt til at sikre dig, at der overhovedet er jobs i markedet, som kan leve op til dine ønsker og krav.

Hvis der er en stor grad af realisme i din beskrivelse af drømmejobbet, jamen, så er du nok bare ikke endnu stødt på det rigtige. Det er vigtigt, at det er det næste job, som er spændende, tillokkende og attraktivt, så du drages af det. Det må helst ikke være dit nuværende job, som du bare vil væk fra og derfor haster til det nye job. Det yder nu heller ikke til at være din udfordring.

Spm.:
Hej Henrik E. Skaanderup. 
Jeg vil blot tilkendegive at det med netværk fungerer! Jeg har i løbet af 3 måneder haft en del gode snakker rundt i netværket og nu er jeg ved at skrive kontrakt med en spændende arbejdsgiver. Lidt på samme måde som i din bog, hvor vi sammen har ”opfundet” jobbet til mig. Super – og tak for god inspiration.

Svar:
Det er jeg rigtig glad for, at du skriver. Jeg får til stadighed mails fra folk, som finder jobbet via netværk og det glæder mig hver gang.

Når det er sagt, så vil jeg lige tillade mig at henvise til det, som jeg også skriver i bogen – at du skal have styr på din stillingsbeskrivelse, jobindholdet og dine fremtidige succesfaktorer.

Når I opfinder jobbet sammen, tænker jeg, at det måske er noget mere flyvende og usikkert, hvad du egentlig skal lave og derfor også, hvori din succes ligger.

Og det er super farligt for et ansættelsesforhold, at det ikke er afstemt ordentligt. Så brug noget energi på det sammen med din nye arbejdsgiver – for både din og hans skyld.

Spm.:
Hej. 
Jeg tillader mig at tvivle lidt på, om alle de hersens job nu også fordeles via netværk. Jeg har i måneder haft snakker med flere forskellige virksomheder, men det er ofte blot ønsketænkning og luftkasteller. Vi holder gode møder og de lover at vende tilbage. Men der sker ikke noget. Når jeg ringer og rykker, så er de stadig ikke kommet videre. Jeg får aldrig et job ud af det her!

Svar:
Indrømmet. Med denne netværksbaserede måde at søge job på, så kan der være langt mere usikkerhed og utålmodig venten indblandet. Her er den normale, gammeldags metode langt mere driftsikker – for man kender hele tidsplanen. Udfordringen er, at det gør de mange hundrede af andre ansøgere også!

Så på en måde er prisen for at være – mere eller mindre – eksklusivt inde hos en mulig arbejdsgiver, at der kan gå slinger i processen og at man aldrig rigtig ved, hvor når der sker noget.

Det er klart en ulempe og kan være svært at håndtere som jobsøgende – især, hvis jobbet er super spændende og interessant. Der er desværre ikke andet for end at acceptere præmissen og proaktivt forholde sig til, at der er usikkerhed: Bliver jobbet overhovedet besat? Hvornår beslutter de sig? Osv.

 
Henrik Enegaard Skaanderup  | henrik-skaanderup@mail.dk